Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko ZAŁĄCZNIK I…
Czytaj więcej